PANEL LOGOWANIA

sprawdź ile możliwości daje serwis

  • Login:
  • Hasło:

Najnowsze newsy

Nowa wsążka
Wzór ramki

WIADOMOŚCI TYGODNIA

Informacja!

Informacja! Z dniem 1 stycznia 2015 roku, portal tramwaje-slaskie.pl b?dzie publikowa? informacje i aktualizacje tylko i wy??cznie na profilu facebook.com/TramwajeSlaskiepl

Obecnie trwaj? intensywne prace nad now? formuj? portalu.

Zach?camy do ?ledzenia naszego portalu na Facebooku !
04.01.2014; 12:37 / admin komentarzy: 0

WIADOMOŚCI

Katowice: niedziela bez tramwajw od centrum do Zawodzia

Katowice: niedziela bez tramwajw od centrum do Zawodzia W niedziel? 19.01.2014 r. w rejonie p?tli Zawodzie oraz w ci?gu ulicy 1 Maja w Katowicach trwa? b?d? prace torowe zwi?zane z napraw? stykw szyn. Roboty te spowoduj? zawieszenie ruchu tramwajowego mi?dzy centrum miasta a Zawodziem. Funkcjonowa? b?dzie komunikacja zast?pcza.
17.01.2014; 11:34 0 komentarzy

Okrad? pasa?era

Okrad? pasa?era Dzi?ki pomocy mieszka?ca Zabrza zatrzymano 44-letniego m??czyzn? podejrzewanego o kradzie? portfela w tramwaju linii nr 3. Sprawca zosta? uj?ty przez m??czyzn?, ktry zareagowa? na wo?anie o pomoc poszkodowanego. Skradziony portfel zosta? odzyskany i zwrcony poszkodowanemu.<br /> <br /> <br />
08.01.2014; 12:36 0 komentarzy

Rzucali kamieniami w autobus

Rzucali kamieniami w autobus W sylwestra, dwaj 20-latkowie w osobliwy sposb ?wi?towali nadchodz?cy nowy rok. Na ul. Traugutta obrzucili kamieniami nadje?d?aj?cy autobus linii 840.
03.01.2014; 12:12 0 komentarzy

?wi?teczne zmiany w rozk?adach jazdy

?wi?teczne zmiany w rozk?adach jazdy Nadchodz?ce ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, Nowy Rok i ?wi?to Trzech Krli przynios? zmiany w rozk?adzie jazdy tramwajw. Apelujemy do pasa?erw o wcze?niejsze zapoznanie si? z wprowadzonymi zmianami!
31.12.2013; 11:02 0 komentarzy

?wi?teczne zmiany w rozk?adach jazdy

?wi?teczne zmiany w rozk?adach jazdy Nadchodz?ce ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, Nowy Rok i ?wi?to Trzech Krli przynios? zmiany w rozk?adzie jazdy tramwajw. Apelujemy do pasa?erw o wcze?niejsze zapoznanie si? z wprowadzonymi zmianami!
21.12.2013; 01:53 0 komentarzy

Weso?ych ?wi?t i szcz??liwego Nowego Roku!

Weso?ych ?wi?t i szcz??liwego Nowego Roku! Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia i nadchodz?cego Nowego Roku wszystkim pasa?erom mi?o?nikom i pracownikom Tramwajw ?l?skich S.A. oraz ich rodzinom pragniemy z?o?y? najlepsze ?yczenia.<br />
20.12.2013; 12:29 0 komentarzy

Autobus potr?ci? pieszego na jezdni

Autobus potr?ci? pieszego na jezdni Policjanci z bytomskiej komendy wyja?niaj? okoliczno?ci wczorajszego wypadku z udzia?em pieszego. Przy ul. ?agiewnickiej kieruj?cy autobusem miejskim 47-latek potr?ci? na jezdni 18-latka. Na skutek potr?cenia bytomianin ze z?amaniami trafi?a do bytomskiego szpitala. Obaj uczestnicy wypadku byli t...
18.12.2013; 00:26 0 komentarzy

KZK GOP: B?dzie mo?na je?dzi? taniej

KZK GOP:  B?dzie mo?na je?dzi? taniej Trwaj? konsultacje dotycz?ce projektu nowej taryfy. Uruchomienie systemu ?l?skiej Karty Us?ug Publicznych pozwoli na utrzymanie obecnie obowi?zuj?cych cen biletw, a wprowadzenie nowych rozwi?za? umo?liwi uzupe?nienie oferty o ta?sze od dotychczasowych nowe rodzaje biletw. Od momentu uruchomieni...
16.12.2013; 16:11 0 komentarzy

Kolorystyka i nazwa tramwaju Pesa Twist - czekamy na g?osy

Kolorystyka i nazwa tramwaju Pesa Twist - czekamy na g?osy Sp?ka Tramwaje ?l?skie rozpoczyna konsultacje spo?eczne w sprawie kolorystyki elementw wewn?trznych nowego tramwaju Pesa Twist Step, ktry w przysz?ym roku rozpocznie prac? na torach Aglomeracji ?l?sko-Zag??biowskiej, a tak?e jego nazwy. Czekamy na g?osy pasa?erw w tej sprawie do niedzieli 22 ...
14.12.2013; 15:46 0 komentarzy

Ruszaj? prace na ul. Ko?ciuszki w Katowicach

Ruszaj? prace na ul. Ko?ciuszki w Katowicach To nie b?dzie przys?owiowa ?bu?ka z mas?em?. Rozpoczyna si? niezwykle skomplikowany i zakrojony na szerok? skal? remont ul. Ko?ciuszki w Katowicach i wbudowanego w ni? torowiska tramwajowego. Na pierwszy ogie? pjd? prace torowe od skrzy?owania z ul. Szeligiewicza do wiaduktu nad alej? Grno?l?sk...
12.12.2013; 11:57 0 komentarzy

Linia 15 wraca do Zagrza

Linia 15 wraca do Zagrza Zako?czy?y si? g?wne prace przy modernizacji torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Sosnowcu od skrzy?owania z ul. ?eromskiego do p?tli w Zagrzu. Wprawdzie wykonawca b?dzie jeszcze prowadzi? prace wyko?czeniowe, ale od niedzieli 15 grudnia 2013 roku tramwaje linii nr 15 wrc? na swoj? sta?? tras...
12.12.2013; 11:48 0 komentarzy

Tramwaje ?l?skie ze Z?otym Certyfikatem ?Przedsi?biorstwo Fair Play?

Tramwaje ?l?skie ze Z?otym Certyfikatem ?Przedsi?biorstwo Fair Play? Trzeci rok z rz?du Tramwaje ?l?skie S.A. uhonorowane zosta?y przez Krajow? Izb? Gospodarcz? certyfikatem ?Przedsi?biorstwa Fair Play?. Wyr?nienie w postaci Z?otego Certyfikatu, podczas uroczystej gali 6 grudnia 2013 r. w Warszawie odebra? Prezes Zarz?du Tadeusz Freisler. Przedsi?biorstwo Fair P...
11.12.2013; 12:23 0 komentarzy

Potr?cona przez tramwaj kobieta zmar?a

Potr?cona przez tramwaj kobieta zmar?a Policjanci z bytomskiej komendy wyja?niaj? okoliczno?ci wczorajszego wypadku. Przy ul. Tarnogrskiej 2 tramwaj potr?ci? kobiet?. Do zdarzenia dosz?o w okolicy przystanku tramwajowego. Na skutek odniesionych obra?e? 60-letnia bytomianka mimo akcji reanimacyjnej zmar?a.
10.12.2013; 12:37 0 komentarzy

Wpad? pod autobus - prze?y?

Wpad? pod autobus - prze?y? Wczoraj na skrzy?owaniu ulic Frankiewicza i P?nocnej dosz?o do tragicznego zdarzeniu drogowego. 47-letni m??czyzna usi?owa? zatrzyma? odje?d?aj?cy z przystanku autobus. Jak si? okaza?o m??czyzna by? pod wp?ywem alkoholu. Zosta?o wszcz?te dochodzenie w tej sprawie.
10.12.2013; 12:31 0 komentarzy